Våra tjänster

Bemanning med omsorg

Exocare är en pålitlig samarbetspartner. För oss är det viktigt att alltid erbjuda en hög och jämn kvalitet på våra tjänster. Du får en personlig kontakt med gedigen erfarenhet och som alltid gör sitt bästa för att du ska bli nöjd.  Vår personal är alla välutbildade och engagerade, med olika erfarenheter och specialiteter inom sina olika yrkesområden. Vi har en stark företagskultur som präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om våra medarbetare och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.
Vi tar fullt arbetsgivaransvar och all vår personal är granskad av oss innan anställning. De praktiska faktorerna löser vi oftast smidigt tillsammans med kunden.

  • Socialstyrelsen, legitimationskontroll vid anställning samt årligen
  • Polisens belastningsregister, utdrag vid krav från kund
  • IVO/HSAN, kontroll vid anställning samt årligen
  • Referenstagning, minst två personer
  • Yrkeserfarenhet enligt kunds krav
  • ID-kontroll (körkort, pass etc.)
  • Personlig intervju


Rätt person på rätt plats
Vi finns alltid till hands för att säkert och effektivt lösa dina personalbehov. 
Semester, utbildning, sjukfrånvaro, anledningarna kan vara många till att en lucka uppstår. 
Efter många års erfarenhet från vårdbemanning vet vi vad som krävs för att snabbt kunna hjälpa till när behov uppstår.

Exocare är ett auktoriserat bemanningsföretag med medlemskap i Bemanningsföretagen  Almega och Svenskt Näringsliv. Det är en garanti för att vi följer lagar och regler.  

Vill du få mer information om vad vi kan hjälpa till med, ring 070 - 555 07 09 eller maila info@exocare.se