För en snabb handläggning ska du använda vårt webforumlär där du bifogar CV och personuppgifter. Då kan vi direkt göra en rutinmässig kontroll med Socialstyrelsen och IVO innan vi går vidare med intervju. Sen behöver du skicka in vidimerade kopior på körkort eller pass, yrkeslegitimation och utbildningsbevis.

Det varierar med ort, kund och uppdrag. Det kan vara hotell, vandrarhem eller lägenhet. I de allra flesta fall är boendet ingen kostnad för dig som konsult, dock följer vi Skatteverkets förmånsregler.

Vad som helst som krävs för uppdraget. Exocare står för allt utom lokala transporter och transport på din bostadsort. Du kan inte räkna med att få ersättning för kostnader som på förhand inte är godkända av din konsultchef. Vid bruk av egen bil får du avtalad milersättning.

Lönen avtalas individuellt utifrån utbildning, kompetens och tidigare erfarenhet. Vår inställning är att den som är motiverad och trivs med sitt arbete förtjänar en bra lön. Kontakta oss gärna om du undrar mer kring det.

Normalt utbetalas lönen den 25:e månaden efter utfört arbete. 

Exocare är ett auktoriserat bemanningsföretag och ansluten till Almega. Genom kollektivavtalet omfattas du av tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Ja! Vi vill vara en så attraktiv arbetsgivare att du inte vill arbeta åt något annat bemanningsföretag. Många bemanningsföretag skriver i sina avtal att man inte får jobba åt olika företag men vi anser det inskränka på din frihet.

Kontakta omedelbart Exocare så vi kan meddela uppdragsstället och leta en ersättare. Dag ett är en karensdag. Om anställningen är kortare än en månad har den anställda dock rätt till sjuklön först efter 14 dagars anställning. Vid flera kortare anställningar räknas samtliga anställningar, så länge tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 dagar.